สวนธรรมเพชรน้ำเอกมุตโตทัย

ที่มา : สวนธรรมเพชรน้ำเอกมุตโตทัย เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ?

คำตอบ มีดังนี้

พระอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ฐิตฺสีโล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุภูเพ็ก ได้รู้จักกับคุณพิชิต พิศนุภูมิ เจ้าของสำนักงานเอไอเอ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ได้มีการทอดกฐินสามัคคี 3 ครั้ง พร้อมกิจกรรมงานบุญต่างๆ เป็นเวลามามากกว่า 20 ปี การปฏิสัมพันธ์ในการทำบุญเป็นไปตามกาลเวลา ด้วยคุณพิชิต พิศนุภูมิ มีงานธุรกิจต่อเนื่อง เติบโตตามลำดับ

ช่วงต้นปี 2566 ได้มีการทำบุญฉลองสมโภช เจดีย์ดอยนางแก้วรัตนวิเศษมงคลธรรม มีทหารเรือรุ่น 20 นาวิกโยธินรุ่น 22 ได้รวมตัวกันมาทำบุญ พร้อมเดินทางมาที่บ้านแม่สายป่าเหมี่ยง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ทำให้เกิดจุดเริ่มต้นของการเข้ามาร่วมกิจกรรมงานบุญกับพระอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ฐิตฺสีโล มากขึ้น พร้อมเป็นที่มาของการฝึกจิตเข้าศึกษาการวิปัสสนา ภาวนา โดยจะนำเสนอในลำดับต่อไป

Scroll to Top